On-Stage SB9600 Tripod Studio Boom w/ 7" Mini Boom Extension

3.300.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 17 giờ7 phút!

SKU
OSSB9600

With fold-and-go convenience, and steel tubing the On-Stage Stands SB9600 is a great item for any budget!

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM