On-Stage RS7705 Pro Tiltback Amp Stand

2.973.000,00 ₫
SKU
OSRS7705

The strength and versatility of this stand comes from the double clutch disk that allows you to remove and rotate the support arm assembly.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.