On-Stage QK-2C Quik-Release Mic Adapter (Chrome)

373.000,00 ₫
SKU
OSQK-2C

The QK2-C is a quick-release microphone adapter.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.