On-Stage MSB6000 Tripod Microphone Stand Bag

1.048.000,00 ₫
SKU
OSMSB6000

This is an ergonomically designed, ultra-durable bag designed to hold six full-size tripod stands and booms.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.