Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

On-Stage MSA5000 Laptop Mount

450.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ3 phút!

SKU
OSMSA5000

Mount your laptop securely to any mic stand with the On-Stage Stands MSA5000.