On-Stage MS7801W Euro Boom Microphone Stand (White)

1.298.000,00 ₫
SKU
OSMS7801W

The MS7801W improves on our MS7701B by adding an all metal leg housing.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.