On-Stage MIX-400 Mobile Equipment Stand

4.698.000,00 ₫
SKU
OSMIX-400

The On-Stage Stands MIX-400 Autolocator/Mixer Stand is much more than a mixer stand.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.