On-Stage MBP7000 Handheld Boom Pole

1.773.000,00 ₫
SKU
OSMBP7000

The MBP7000 is a great solution for ENG, EFP and other field recording applications.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.