On-Stage KS7903 3-Tier A-Frame Keyboard Stand

3.400.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 11 giờ30 phút!

SKU
OSKS7903

On-Stage Stands' A Frame Keyboard Stand KS7903 puts up to three keyboards right where you need them!