On-Stage KS7365EJ Folding-Z Keyboard Stand w/ 2nd Tier

5.573.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 15 giờ3 phút!

SKU
OSKS7365EJ

Truly professional. Truly heavy-duty.