Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

On-Stage KS7350 Folding-Z Keyboard Stand

2.600.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ3 phút!

SKU
OSKS7350

This compact stand can hold 375 lbs., allows for independent height or width adjustments, and folds for easy storage.