On-Stage HA4000 4-Channel Headphone Amp

750.000,00 ₫
SKU
OSHA4000

The HA4000 allows up to up to four people to listen to a recorded take at the same time.

Thông tin thêm
Ngõ vào Analog1/4"
Ngõ ra Analog1/4"
Số Lượng Kênh4
Vị Trí Lắp ĐặtĐể Bàn
Số Lượng Ngõ Vào1
Số Lượng Ngõ Ra4