On-Stage CW-6 6lb. Counterweight

823.000,00 ₫
SKU
OSCW-6

Whether you're on stage or in your studio, the On-Stage Stands CW6 Counterweight will add essential stability to your microphone boom stands.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.