On-Stage ASP3021 Foam Speaker Platforms (Large, Pair)

650.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 8 giờ4 phút!

SKU
OSASP3021

The ASP3021 isolates the true tone and frequency range of playback recordings.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM