On-Stage ASP3011 Foam Speaker Platforms (Medium, Pair)

600.000,00 ₫
SKU
OSASP3011

The ASP3011 isolates the true tone and frequency range of playback recordings.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
On-Stage ASP3001 Foam Speaker Platforms (Small, Pair)
On-Stage ASP3001 Foam Speaker Platforms (Small, Pair)
Xếp hạng:
100%
365.000,00 ₫
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.