Novation UltraNova Analog Synthesizer

15.000.000,00 ₫
SKU
NOUNOVA

A powerful synth and much more with the UltraNova from Novation!

Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.