Novation Peak Polyphonic Synthesizer

41.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ41 phút!

SKU
NOPEAK

The Novation Peak 8-voice polyphonic analog synthesizer is perfect for modern electronic music producers.