Novation MiniNova Synthesizer with Vocoder

10.000.000,00 ₫
SKU
NOMNOVA

Small yet beastly, MiniNova gives you robust performance controls that let you tweak and warp 256 great-sounding onboard presets - and your voice - in real-time.

Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.