Novation Launch Control

1.900.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 13 giờ46 phút!

SKU
NOLC

Take command of your music with Novation's Launch Control.

Thông tin thêm
Giao Tiếp USB