Novation Black 49 Key Carry Case

2.000.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 7 giờ46 phút!

SKU
NO49CASE

To protect keyboards from some of the trauma of transport, Novation designed this handy gig bag.