Novation Black 49 Key Carry Case

2.000.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 13 giờ59 phút!

SKU
NO49CASE

To protect keyboards from some of the trauma of transport, Novation designed this handy gig bag.