Novation Bass Station II Analog Synthesizer

10.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 8 giờ52 phút!

SKU
NOBASSII

The Novation Bass Station II 25-key monophonic analog synthesizer is a powerful reminder of Novation's legacy of synth prowess.