Novation Bass Station II Analog Synthesizer

12.700.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 6 giờ50 phút!

SKU
NOBASSII

The Novation Bass Station II 25-key monophonic analog synthesizer is a powerful reminder of Novation's legacy of synth prowess.