Nektar Panorama T6 61-key MIDI Controller

9.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 23 giờ30 phút!

SKU
NET6

Panorama T6 is the first controllers to deliver Nektar-level instrument plugin control in any VST/AU compatible DAW.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM