Nektar Pacer MIDI Foot Controller

5.750.000,00 ₫
SKU
NEPACER

PACER boosts your creativity by providing hands-free control of your DAW, MIDI guitar soft- or hardware as well as channel and FX switching on your trusted analog amp.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Nektar Impact LX25+ Keyboard Controller
Nektar Impact LX25+ Keyboard Controller
Xếp hạng:
100%
3.200.000,00 ₫
Novation Launchpad & Launch Control XL Sleeve
Novation Launchpad & Launch Control XL Sleeve
Xếp hạng:
100%
500.000,00 ₫
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.