MXL V69M EDT MOGAMI® Edition Large Diaphragm Tube Condenser Microphone

7.900.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 9 giờ23 phút!

SKU
MXLV69MEDT

Providing a winning combination of both crispness and warmth, the V69M EDT is a valuable tool for professional and home studios.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungLớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh130dB đến 140dB
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim