MXL V67G Large Capsule Condenser Microphone

2.500.000,00 ₫
SKU
MXLV67G

Designed mainly for vocals, the V67G combines Class A FET circuitry and a transformer-coupled output resulting in a pure and warm sound.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungLớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh120dB đến 130dB
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim