MXL V67G HE Large Capsule Condenser Microphone

3.900.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 5 giờ46 phút!

SKU
MXLV67GHE

"Old school tube mellow" is the phrase most often used to describe the sound of MXL's V67G Heritage Edition.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM