MXL V67G HE Large Capsule Condenser Microphone

3.900.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 17 giờ54 phút!

SKU
MXLV67GHE

"Old school tube mellow" is the phrase most often used to describe the sound of MXL's V67G Heritage Edition.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM