MXL Studio 24 USB Microphone

3.300.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 2 giờ58 phút!

SKU
MXLUSB24

This HD-quality USB microphone shines on instruments, vocals or any audio source.