Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

MXL RF-100 Reflection Filter

4.750.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ25 phút!

SKU
MXLRF100

The MXL RF-100 Reflection Filter is a lightweight portable device designed to minimize unwanted room ambiance and reflections in difficult environments.