MXL FR-333M Shotgun Microphone

5.300.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 7 giờ21 phút!

SKU
MXL333M

The MXL FR-333M phantom-powered shotgun microphone allows videographers to reach out to subjects for clear, high quality recording.