MXL FR-333M Shotgun Microphone

5.300.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 17 giờ20 phút!

SKU
MXL333M

The MXL FR-333M phantom-powered shotgun microphone allows videographers to reach out to subjects for clear, high quality recording.