MXL FR-331M 16.5" Supercardioid Shotgun Microphone

5.600.000,00 ₫
SKU
MXL331M

The MXL FR-331Mphantom powered shotgun microphone offers clear, accurate recordings and exceptional side rejection.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.