MXL FR-330M Shotgun Microphone

4.200.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 13 giờ33 phút!

SKU
MXL330M

When the subject is further than a built-in camera mic will effectively record, you'll need a good shotgun mic like the MXL FR-330M.