MXL CR89 Low Noise Condenser Microphone

8.400.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 11 giờ31 phút!

SKU
MXLCR89

The MXL CR89 large diaphragm condenser microphone with new ultra-low-noise circuitry to deliver a full, rich sound while minimizing any self-noise.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM