MXL CR20 Versatile Condenser Microphone

3.800.000,00 ₫
SKU
MXLCR20

The CR20 Tube Emulation Condenser Microphone is like having two microphones in one!

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.