MXL 990 HE Condenser Microphone

3.400.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 2 giờ50 phút!

SKU
MXL990HE

The MXL 990 HE remains one of the industry's most ground-breaking microphones.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM