MXL 990 Condenser Microphone

2.400.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 3 giờ11 phút!

SKU
MXL990MID

The MXL 990 remains one of the industry's most ground-breaking microphones.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM