MXL 990 Condenser Microphone

2.400.000,00 ₫
SKU
MXL990MID

The MXL 990 remains one of the industry's most ground-breaking microphones.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.