MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone Package

5.100.000,00 ₫
SKU
MXL770X

The MXL 770X multi-pattern condenser microphone package offers recording flexibility and increased performance in an all-in-one recording bundle.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.