MXL 770 Midnight Condenser Microphone

2.600.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 45 phút!

SKU
MXL770MID

The popular MXL 770 Midnight is a high quality multipurpose condenser mic that vocalists gravitate to for its solid low frequency response and clear high end.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM