MXL 440 Studio Condenser Microphone

2.000.000,00 ₫
SKU
MXL440

The MXL 440 is a beautiful studio condenser microphone designed to complement a wide variety of vocal and instrument applications.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.