Manley SLAM! Dual Mic Preamp with Limiter

Hàng đặt

SKU
MLSLAM

Manley Slam! Tube Stereo Limiter and Mic Preamp is a two-channel microphone preamp with each channel featuring one ELOP and one FET "brickwall" limiters.

Thông tin thêm
Ngõ vào Analog XLR, 1/4"
Ngõ ra Analog XLR, 1/4"
Số Lượng Kênh 2
Loại Bóng Đèn
Có Thể Gắn Rack
Không Gian Rack 2U