Manley Reference Silver Tube Microphone

94.500.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ27 phút!

SKU
MASIL

Taking inspiration from the fabled Sony C-37A, Manley Labs introduces the Manley Reference Silver Microphone. Featuring an American built capsule by David Josephson and a Manley designed circuit, this microphone has a warm and rich tone.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungLớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh140dB đến 150dB
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim, Hình Tròn