Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Manley Reference Gold Tube Microphone

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ0 phút!

SKU
MAGOLD

The MANLEY GOLD REFERENCE MULTI-PATTERN MICROPHONES are a statement, quite simply, of the finest microphones that money can buy in the pursuit of truly accurate musical recordings.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungLớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh140dB đến 150dB
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim, Hình Tròn, Hình Số 8