CÓ THỂ BẠN THÍCH
Manley Reference Gold Tube Microphone
Manley Reference Gold Tube Microphone

Manley Reference Cardioid Tube Microphone

75.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ46 phút!

SKU
MLREF

The Manley Reference Cardioid Tube Microphone has that “finished” sound right out of the box, making it the favorite vocal mic of top producers and voiceover artists alike.

Thông tin thêm
Ngõ Kết Nối XLR
Kích Thước Màng Dung Lớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh 140dB đến 150dB
Loại Microphone Condenser
Mono/Stereo Mono
Búp Hướng Hình Tim