Manley Enhanced Stereo Pultec EQ

81.000.000,00 ₫

Liên hệ

SKU
MLSTEPULENH

The MANLEY ENHANCED PULTEC EQP-1A is our own interpretation of the historic Pultec Equalizer as originally produced by Pulse Techniques, Inc.

Thông tin thêm
Inputs XLR, 1/4"
Số Lượng Dải 3
Số Lượng Kênh 2
Ngõ Ra XLR, 1/4"
Loại Bóng Đèn
Không Gian Rack 2U