Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Maag Audio MAGNUM-K Single Channel Compressor

62.300.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 7 giờ52 phút!

SKU
MAGNUM-K

Whether you need to up-size a lead vocal or pump up a bass, piano, guitar, or sax, the Magnum-K is a go-to compressor that will elevate your engineering game.

Thông tin thêm
InputsXLR
Số Lượng Kênh1
Ngõ RaXLR
Không Gian Rack1U
Ngõ Vào/Ra Sidechain