Maag Audio EQ4 500 Series 6-band Equalizer

19.900.000,00 ₫
SKU
EQ4-500

Have you ever wanted to get condenser-style high-end coloration from your dynamic microphones? The EQ4 is just what you need.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.