Maag Audio EQ2 500 Series 2-Band Equalizer

14.100.000,00 ₫
SKU
EQ2-500

The Maag Audio EQ2 500 Series equalizer is a no-compromise single-channel, 2-band unit that works a bit differently than other EQs you've likely used.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.