Lynx Studio CBL-AOUT85 – Eight-channel XLR analog input cable for Aurora converters

2.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 12 giờ42 phút!

SKU
CBL-AOUT85