Lynx Aurora (n) 16-TB3 16-channel AD/DA Converter with AES, ADAT, and Thunderbolt 3 Interface

131.300.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 21 phút!

SKU
AuroraN16DATB3
MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM