Lewitt LCT 550 Large Diaphragm Condenser Microphone

17.200.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 17 giờ18 phút!

SKU
LCT550

Lewitt claim that their LCT 550 cardioid-pattern microphone is currently the only large-diaphragm studio microphone to offer a 0dB (A-weighted) EIN figure for its electronics.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM