Lewitt LCT 550 Large Diaphragm Condenser Microphone

17.200.000,00 ₫
SKU
LCT550

Lewitt claim that their LCT 550 cardioid-pattern microphone is currently the only large-diaphragm studio microphone to offer a 0dB (A-weighted) EIN figure for its electronics.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.