Lewitt LCT 450 Large Diagram Condenser Microphone

12.400.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 5 giờ46 phút!

SKU
LCT450

The LCT 450 Condenser Microphone from Lewitt is a large-membrane condenser microphone featuring a natural, authentic sound with first-class transient response.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM